Letní tábor 2014

11.08.2014 21:49

Letošní tábor měl název : Robinson Crusoe

Nástin fotografií zde